378 605 595
Montáže a opravy hromosvodů Karlovy Vary

REVIZE A KONTROLY

  • počáteční revize a periodické kontroly hromosvodu
  • vyhotovení revizní zprávy
  • vyhotovení dokumentace provedení bleskosvodu, včetně hromosvodů námi neinstalovaných
Výchozí revizní zprávu (počáteční)od nás obdržíte po montáži nového hromosvodu.

Pravidelná revize (periodická) se provádí pravidelně dle druhu objektu v intervalech po 2 až 5 letech.

Kontrola ověří správnou funkci hromosvodu. Kontrolujeme zemnící části, svody, spoje a jímače. Výsledkem kontroly je revizní zpráva.
V případě úderu blesku je důležité udělat revizi bez ohledu na interval kontroly.