378 605 595
Kompletní řešení - návrh - montáž - vypracování revizní zprávy

OPRAVY A REKONSTRUKCE

Máte skutečně (opravdu) funkční hromosvod?

Změříme zemní odpor uzemnění.

 • doplníme zemniče tak, aby hodnoty uzemnění odpovídaly ČSN
 • provedeme rekonstrukci zemnící soustavy

Prověříme vodivost všech spojů hromosvodu.

 • provedeme obnovu spojů
 • vyměníme zkorodované části vedení

Rekonstrukce hromosvodů po opravách střech

 • oprava jímacího vedení na střeše
 • vyrovnání jímacího vodiče
 • výměna podpěr vedení
 • doplnění jímacího vedení

Oprava hromosvodu po zateplení budov

 • prodloužení stávajících podpěr svodů
 • výměna svodů
 • doplnění počtu svodů dle platné ČSN

Provedeme odstranění zjištěných závad z kontroly hromosvodu, či závad uvedených v revizní zprávě.

 • opravy svodů a vedení
 • opravy jímacího vedení
 • opravy zemnících částí