378 605 595
Vaše další dotazy rádi zodpovíme, zavolejte nebo napište

Nejčastější dotazy

Kolik potřebuje dům svodů?

Obecné pravidlo pro rodinné domy platí minimálně jeden svod na každých 15 m obvodu domu. To znamená, že menší rodinný dům 9 x 8 potřebuje minimálně 3 svody.
Svody je třeba umístit rovnoměrně s ohledem na stavební prvky domu okna, pergoly apod. V ideálním případě jsou svody umístěny v každém vnějším rohu domu.

Připravenost k montáži hromosvodu na nový dům?

Nejlépe je montovat hromosvod na zcela dokončený dům, který má hotové všechny klempířské prvky, okapové svody a fasádu.
Je vhodnější pokud ještě nejsou dokončeny finální povrchy kolem domu, snadněji se vyladí přesné umístění svodu.

Jsou i situace, kdy je potřeba hromosvod montovat na nedokončený dům. Obvykle jde o potřebu kolaudovat dům před dokončením fasády. Řešením je vést svody hromosvodu přímo po okapových svodech, okapové svody i s hromosvodem lze pak přiměřeně odsadit od domu a provést dokončení omítky.
Nebo lze montovat na podpěrách dostatečně odsazených od domu,tak aby se pod ně fasáda včetně zateplení vešla.
Hromosvod lze namontovat i ve dvou etapách, kdy je zcela dokončen pouze na střeše až k okapovým žlabům, od nich pak k uzemnění je sveden jen provizorně, volně, bez kotvení svodů s přiměřenou rezervou. Ochráníte tak i nedokončenou stavbu proti úderu blesku.

Je nutný projekt pro hromosvod?

Je lepší pokud projekt existuje, ale není nezbytnou podmínkou montáže. To platí zejména pro rodinné domu a jednoduší stavby. Projektová dokumentace těchto staveb často řeší hromosvod pouze odkazem na příslušnou technickou normu, nebo je provedení hromosvodu jen schematicky naznačeno bez řešení detailů.

Montáž hromosvodu provádíme vždy v souladu s normou ČSN a zohledňujeme i změny detailů provedení stavby oproti projektu, které běžně při její realizaci vznikají.

Ochrana komínu

Nejlepším řešením je instalace tzv.“ oddáleného hromosvodu“, Což znamená že hromosvod není s komínem, přímo spojen, ale je vedle něj instalován jímač, který je vyšší než vlastní komín. Jímač drží na komíně pomocí izolačních distanční podpěr.

Jímač musí dostatečně převyšovat chráněný komín, vytváří nad komínem pomyslný ochranný deštník, který je tvořen nejvyšším bodem hromosvodu a rozvírá se k zemi v úhlu 120 stupňů. V tomto ochranném prostoru jsou všechna ohrožené objekty ( komíny , antény ,odvětrání) v bezpečí.

Zkráceně jde o opatření, které chrání proti zavlečení bleskových proudů dovnitř domu. Stále existuje i možnost všechny kovové hmoty na střeše, včetně komínů a antén vodivě připojit na jímací soustavu, ale řešení ochrany oddáleným hromosvodem je rozhodně bezpečnější.

Ochrana antén

Platí pro ni to samé co pro komíny.
Je třeba si uvědomit, že od antény vede vodivý koaxiální kabel, a pokud po něm sjede i jen část přepětí z blesku do vnitřních instalací domu, můžou být citlivé elektronické přístroje zničeny.

Pokud to lze, je nejjednodušší a nejlevnější vůbec anténu na střechu neumísťovat, v současnosti si s příjmem digitálního vysílání poradí i anténa schovaná pod střechou.

V případě, že anténa na střeše být musí, je z hlediska ceny optimální místo na její umístění co nejblíže komínu, tak aby šla vyřešit ochrana oddáleným hromosvodem pro anténu i komín společně.